Date: 7 noiembrie 2017

Bible Text: |

Series:

In evanghelia din acesta duminică Isus dorește să ne reveleze ceva din inima lui Dumnezeu. Prin parabolele folosite Cristos revelează cea mai mare dorința a Tatălui care este convertirea și mântuirea omului păcătos. De aceea Fiul Tatălui s-a întrupat și a venit între oameni și de aceea își va dărui viața ca jertfă pe altarul crucii.

În primele versete îl vedem pe Isus cum îi primește pe vameși și păcătoși (în sensul social și religios al termenului), să-l asculte și să mănânce cu el.  Scribii și farizeii, oameni ai bunei societăți  critică acest gest al lui Isus care rupe barierele tradiționale conform înțelepciunii biblice (cf. Pr 1, 1-15) și murmură împotriva lui. Parabolele din evanghelie aduc o contribuție nouă și capitală prin faptul că stabilesc  o legătură strânsă între comportamentul lui Isus  și atitudinea lui Dumnezeu. Ele confirmă afirmația lui Isus care afirmase că a venit să-i cheme pe cei păcătoși și nu pe cei drepți (Lc. 5,32). Totul este inițiativa lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu îl precede pe om în toate și aceasta pentru că Dumnezeu este iubire.  Până și căința păcătosului  nu s-ar produce dacă Dumnezeu nu ar merge în prealabil în căutarea lui.  Dorința imensă a lui Dumnezeu de a-l găsi pe omul păcătos rezultă  din bucuria divină ce rezultă după regăsirea omului pierdut. Omul fără Dumnezeu merge nicăieri și atunci încearcă să se mângâie cu plăcerile și satisfacțiile trecătoare care poate că unele dintre ele sunt legitime. Autosatisfacția atotputerniciei, a confortului ușor, a orgoliului personal, puterea banului, preocuparea exagerată pentru imaginea de sine sont tot atâtea modalități prin care omul modern încearca să umple golul lipsei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu suferă, nu are liniște până când nu regăsește comoara sa, ceea ce are el mai de preț din creația sa: omul rătăcit.

Prin faptul că Isus îi frecventează pe excluși, pe marginalizați, și pe păcătoși el ne revelează ceva din felul de a fi al lui Dumnezeu.  De aceea orice botezat ar trebui să aibă aceeași îngrijorare și aceeași preocupare pentru regăsirea fratelui, a omului care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Nu putem merge la biserică și să fim indiferenți față de măntuirea celorlalți oameni căci biserica este trimisă să fie sacrament al mântuirii pentru toți oamenii. Nu numai episcopii și preoții trebuie să fie preocupați de a-l dărui lumii pe Cristos ci orice creștin primește această misiune prin botezul său căci este îmbrăcat cu misterul morții și al învierii lui Cristos.

Download Files Notes

Topics: