La fiecare Liturghie, pâinea și vinul devin Trupul și Sângele lui Isus Cristos. Este oare adevărat? Să începem pornind de la cuvintele lui Isus din Scriptură. În capitolul 6 al Evangheliei Sf. Ioan, Isus are o discuție amplă cu discipolii Săi, în care le-a spus: „Eu sunt Pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da Eu este Trupul Meu pentru viața lumii.” Aici Isus ne spune că ne va da Trupul Său ca hrană.

Mulți și-au exprimat neîncrederea și au considerat absurdă învățătura. Ca multora azi, le era dificil să accepte că ceea ce a spus Isus e adevărat. „Cum poate omul acesta să ne dea Trupul Său?”, se întrebau ei. Isus ar fi putut să retragă ce a spus când a văzut reacțiile. Dar… nu a făcut-o! În schimb, a întărit ceea ce tocmai spusese: „Dacă nu mâncați Trupul Fiului Omului și nu beți Sângele Lui, nu aveți viață în voi.” Biblia ne spune că în urma acestei învățături mulți dintre discipoli au refuzat să îl mai urmeze.

Nu este singurul loc din Biblie în care Isus a vorbit despre oferirea Trupului Său ca hrană. La Cina cea de Taină, ultima masă avută cu discipolii Săi înainte de Răstignire Isus a celebrat prima Liturghie și a transformat pâinea și vinul în Trupul și Sângele Său. Le-a spus Apostolilor: „Luați și mâncați din aceasta toți acesta este Trupul Meu, care se jertfește pentru voi”. Apoi a luat potirul cu vin și a spus: „Luați și beți din acesta toți: acesta este potirul Sângelui Meu”. Vă sună cunoscute aceste cuvinte? Sunt cuvintele folosite și astăzi de preot când celebrează Liturghia în parohia ta. La Cina cea de Taină, Cristos i-a făcut pe apostoli primii preoți și le-a poruncit să îi urmeze exemplul și să celebreze Liturghia pentru toți creștinii. De aceea când participi la Liturghie astăzi auzi aceleași cuvinte spuse de Isus acum două mii de ani. Când Isus a spus: „Acesta este Trupul Meu” voia să spună că își oferă literalmente Trupul și Sângele? Da, fără îndoială! Cristos nu putea să fie mai clar cu cuvintele pe care le-a ales. Iar credința că Euharistia este Trupul și Sângele Său a fost netăgăduită mai bine de o mie de ani.

Dar de ce ne-ar da Trupul Său să ne fie hrană? De ce să ceară ceva ce pare atât de straniu? Pentru a înțelege trebuie să ne întoarcem la Adam și Eva. Ei au ales să asculte de Satana în loc de Dumnezeu când au mâncat fructul din singurul copac din care Dumnezeu le-a spus să nu mănânce. Când și-au folosit libertatea pentru a-i întoarce spatele lui Dumnezeu, comițând astfel păcatul strămoșesc, au rupt unitatea dintre cer și pământ. Omul a pierdut relația apropiată, de prietenie cu Dumnezeu. Boala și moartea au intrat în lume, și am devenit înclinați spre păcat. Dreptatea impune pedeapsă după fiecare infracțiune. Și singura pedeapsă potrivită pentru ofensa omului era iadul: izolarea veșnică de Dumnezeu. Ce istorie tristă ar fi dacă totul s-ar fi încheiat aici!

Deși omul l-a ofensat pe Dumnezeu, milostivirea Lui nu a scăzut. A început un plan pentru a ne mântui de păcat și a ne readuce la comuniunea cu El. Pentru ca oamenii să experimenteze iertarea păcatelor Dumnezeu le-a cerut să sacrifice animale în locul lor. Când un animal era ucis, suferea pedeapsa cuvenită omului. La Paște, evreii sacrificau un miel fără defecte din porunca lui Dumnezeu. Mielul nu merita să moară, dar lua asupra lui pedeapsa meritată de oameni și îi păstra în grațiile lui Dumnezeu. Dar aceste sacrificii singure nu erau suficiente. Nu puteau să plătească vreodată prețul enorm al ofensei aduse de om lui Dumnezeu… O ofensă care merita izolarea veșnică de Dumnezeu. Dumnezeu, în milostivirea Sa, dorește comuniunea cu omul, dacă omul ar putea să plătească prețul, iar prețul acesta se termină cu moartea. Ce șanse are omul să ajungă în rai?

Există o singură cale! Dumnezeu a devenit om și a luat asupra Sa pedeapsa cuvenită nouă! Pentru a plăti datoria omului și a învinge moartea Dumnezeu a coborât din cer, a devenit om și a plătit prețul pentru păcatele noastre pe Cruce. Isus este Mielul lui Dumnezeu. Viața, moartea și învierea Sa sunt singurele motive pentru care raiul este deschis pentru noi. La Cina cea de Taină le-a spus Apostolilor: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Știm deci acum de ce Isus a trebuit să moară. Dar de ce trebuie să îi mâncăm Trupul? De ce spune: „Dacă nu mâncați Trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi”? Un motiv este pentru că trăim mâncând și bând. Dacă așa se întâmplă la nivelul vieții naturale este logic ca Domnul să ne transmită viața veșnică tot în acest mod. De asemenea, dacă păcatul strămoșesc a fost comis mâncând, este logic ca vindecarea de păcat să ne vină… tot mâncând. În fine, Isus îți cere să te hrănești cu Trupul Său deoarece dorește să se unească cu tine, și dorește ca tu să fii unit cu El. Prin Împărtășanie, primim însăși viața lui Dumnezeu, puterea Sa, numită har, pentru a rezista ispitelor păcatului și a deveni ceea ce trebuie să fim: desăvârșiți, după cum Dumnezeu Tatăl este desăvârșit!

Singurul mod ca să devii sfânt este să faci exact ceea ce ți-a spus Cristos să faci în Evanghelia lui Ioan: „Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de pe urmă”. Adam și Eva umblau în grădină alături de Dumnezeu, dar acum și tu și eu putem fi fizic cu Isus, Dumnezeu în trup, uniți cu El, la fiecare Sfântă Liturghie.